" " " "

IT tanácsadás

IT stratégiai tanácsadás, BPR, rendszerszervezés és digitalizációs tanácsadás, projektmenedzsment és outsourcing

Segítünk ha problémád van! ha nem értesz hozzá! a projekt elejétől a végéig!

Informatikai tanácsadási szolgáltatásaink

IT stratégiai tanácsadás, BPR, folyamatszervezés és digitalizációs tanácsadás, projektmenedzsment és outsourcing

Miért vegyen igénybe informatikai tanácsadót?

Napjainkra az információ és az azokat kezelő informatikai környezet nélkül, a vállalatok már képtelenek sikeres és hatékony üzletmenetet folytatni. Legyen szó 1-2 főt foglalkoztató kis családi vállalkozásról vagy egy több száz alkalmazottal rendelkező vállalatról az információ mindkettejük számára fontos és rendelkezésre állása életbe vágó.

A különbség az igényekben van és abban, hogy ezeket az igényeket milyen informatikai környezet tudja hatékonyan támogatni! Nagyon lényeges azonban, hogy az igények alapján válasszák ki az informatikai környezetet ne pedig az válassza ki őket!
Minden vállalat számára alapvető elvárás továbbá, hogy az informatikai rendszerek szinte láthatatlanul támogassák az üzleti folyamatokat és a döntéshozatalt. Egy informatikai rendszert csak akkor nevezhetünk hatékonyan működőnek, amennyiben az a felhasználókat támogatja és nem hátráltatja őket a napi munkavégzés során.
Alapvető célunk tanácsadásaink során, hogy a vállalat IT környezetét úgy alakítsuk és formáljuk – akár több rendszerről van szó akár csak egyről-, hogy az IT az üzleti folyamatokat, célokat és stratégiát folyamatosan támogassa, beleolvadva a vállalat mindennapi működésébe.

Mik az elvárások az IT rendszerekkel szemben?

Az üzleti célokat és folyamatokat támogató informatikai rendszereknél alapvető elvárás minden döntéshozó szempontjából, hogy azok

 • összhangban legyenek a vállalat stratégiájával;
 • támogassák és ne hátráltassák a vállalat folyamatait;
 • az informatikára befektetett összegek hatékonyan kerüljenek felhasználásra és csak az indokolt funkciók kerüljenek bevezetésre, összhangban a vállalati stratégiával és politikával;
 • alkalmazkodjanak mind a piaci mind pedig a vállalati elvárásokhoz;
 • információ (IT) biztonsági szempontból megfelelőek legyenek;
 • minden érintett számára érthető és alkalmazható funkciókkal legyenek felépítve;
 • a projekt és annak keretei (pénzügyi, határidő stb.) megfelelően kézben tarthatóak legyenek.

 

Miben tudunk segíteni neked?

Döntés- és beruházás-előkészítési és menedzselési tanácsadás

 • Célmeghatározás, döntés előkészítés,
 • Pályázatírás és menedzsment,
 • Informatikai projektmenedzsment,
 • Fejlesztés(ek) Vevő oldali képviselete,
 • Kapcsolattartás és kommunikáció a szállítókkal,
 • Probéma megoldás,
 • Projekt kiértékelés.

Informatikai rendszer-tanácsadás

 • Informatikai stratégia megalkotása a vállalat stratégiájával összhangban,
 • Folyamatok (Fő és támogató) feltérképezése, modellezése, módosítása, újradefiniálása,
 • Informatikai folyamatok átvilágítása az üzemeltetés, fejlesztés, informatikai biztonság (információbiztonság) és a stratégia szempontjából,
 • Szervezetfejlesztéssel párhuzamos informatikai folyamatok újraszervezése és átalakítása,
 • Kockázatelemzés és értékelés, majd az intézkedések végrehajtásának menedzsmentje,
 • Incidens kezelési és prevenciós tanácsadás,
 • Integrált irányítási rendszerek (ISO 9001, 27001, 14001, TS 16949 stb.) összehangolása és finomítása az informatikai környezettel.

Informatikai projektek / rendszerek agilis minőségbiztosítása

 • Minőségi és teljesítési szintek kijelölése, értékelése,
 • Minőségi kockázatok elemzése és értékelése,
 • Minőségbiztosítási folyamatok támogatása mind a projekt mind pedig a fejlesztés során,
 • Szakértői támogatás az SLA-k (Service Level Agreement) meghatározása során továbbá a későbbi SLA menedzsment (SLM – Service Level Management) támogatása,
 • Szállítói auditok végrehajtása a Vevő képviseletében.

  Informatikai tanácsadás

  • Kockázatelemzés és értékelés,
  • Üzletmenet Folytonosság Tervezése (BCP – Business Continuity Planning),
  • Katasztrófahelyzet Tervezése (DRP – Disaster Recovery Planning),
  • ISO 27001 szabvány és egyéb előírások (COBIT, SOX, NIST, MNB ajánlás stb.) alapján információbiztonsági tanácsadás,
  • Fizikai biztonság környezetének felmérése, auditálása, kialakításának támogatása,
  • Outsourcing (informatikai szakemberek rendelkezésre bocsátása),
  • Szabályzatok kialakítása és bevezetése,
  • Incidensek elemzése és döntés támogatás.

  IT üzemeltetési tanácsadás

  • Nemzetközi szabványok alapján (ITIL (BS 15000), ISO 20000) a megfelelő és hatékony informatikai üzemeltetés kialakítása, felkészítés tanúsításra vagy vevői auditra,
  • Helyzetfelmérés, probléma feltárása és szabályozása,
  • Auditálás,
  • Fejlesztendő területek kijelölése és támogatása;

  IT audit (megfelelősség ellenőrzés)

  • Globális informatikai és információbiztonsági átvilágítás (ügyfél igénytől függően akár a szállítóknál is) a teljes szervezetet lefedően (folyamatok, erőforrások, kapcsolódások stb.),
  • Szoftver licenc-ek és a hozzájuk kapcsolódó hardverek auditálása a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével,
  • Fizikai környezet auditja, lehetséges behatolások tesztelése
  • Informatikai környezet biztonsági vizsgálata (kódelemzés, Etichal Hacking).

  Tanácsadóink magasan képzett szakemberek, akik rendelkeznek mind műszaki mind pedig gazdasági és minőségirányítási végzettséggel így képesek a problémákat és folyamatokat megfelelően értelmezni és azokat az Ügyfelek számára megfelelően kommunikálni, továbbá támogatni őket abban, hogy az Ideális Megoldást tudjuk szállítani informatikai projektjeik során.

  Hogyan történik a rendszer kialakítása? Mi mindenben segítünk!

  Így néz ki egy IdeSol projekt:

  Projekt indítás

  Vezetői elvárások

  Helyzetfelmérés

  l

  Folyamatok kialakítása

  Z

  Bevezetés

  Tanúsítás

  Projekt START – A projekt kereteinek és körülményeinek megismerése:

  A projekt sikeres befejezéséhez szükséges működési keretek meghatározása:

  • a projekt céljainak meghatározása és kommunikációja a szervezeten belül,
  • a projekt indulásának és határidejének meghatározása,
  • a projekt főbb mérföldköveinek kijelölése,
  • a célok teljesülését biztosító eredmény termékek meghatározása,
  • az IdeSol résztvevő szakértőinek kijelölése és bemutatása a vevő részére,
  • a megbízó részéről az üzleti folyamatokat jól ismerő munkatársak kijelölése és bemutatása az IdeSol projekt tagok részére,
  • megállapodás a projekt kommunikációs módszereiről.

  Menedzsment elvárások megismerése a projekttel kapcsolatosan:

  A projekt feladat szakszerű megoldásához – a vállalat irányításával és működésével kapcsolatos vezetői szintű információk rendelkezésre állása érdekében – első lépésként a vállalati stratégia, valamint a menedzsment elvárások megismerése szükséges. 

  A stratégiai szintű információk rendelkezésre állása majd az előzetes vezetői körben végzett  helyzetfelmérés eredményei alapján állítható össze az az elvárt  folyamatmodell (fő- és támogató folyamatok, folyamatszakaszok köre, kapcsolódásaik) mely a jövőben várható folyamatokkal együtt képes működni a kitűzött célok elérése érdekében. 

  Előkészítés, helyzetfelmérés és a követelmények / elvárások összevetése a jelenlegi helyzettel:

  A projekt harmadik lépéseként részletes helyzetfelmérés során kerül sor az érintett folyamatok átvilágítására, továbbá a már meglévő szabályozások és dokumentációk felülvizsgálatára és előzetes szakértői értékelésére.

  A helyzetfelmérés során az IdeSol a Megbízó igényeit maximálisan figyelembe véve kérdőíves-, helyszíni- és dokumentum-felülvizsgálat segítségével értékeli a folyamatok / tevékenységek jelenlegi helyzetét. A helyzetfelmérés során tanácsadóink átvizsgálják a Megbízó érvényben lévő szabályzatait és bizonylatait, majd ezt követően, előzetesen egyeztetett időpontokban felkeresik a kulcsterületeken dolgozó felelős munkatársakat és az érintett alvállalkozókat, akik biztosítják a felülvizsgálók számára szükséges információkat.

  A folyamatok és az irányítási rendszer elvárásoknak megfelelő kialakítása:

  Politika és célok: Az irányítási politika szolgáltat alapot a szervezet irányítási céljai számára. A célok megvalósítását biztosítják az intézkedési tervek, melyek tartalmazzák az eléréshez elvégzendő feladatokat, a megvalósítás ütemtervét és forrásigényét.

  Folyamatok és szabályozások: Ebben a fázisban történik az irányítási rendszer alapdokumentumainak és szabályozásainak / folyamatábráinak elkészítése. Ezek a dokumentumok a szabványok, előírások és jogszabályok továbbá a vállalatvezetés elvárásait kielégítő irányítási, működési követelményeket foglalják rendszerbe (a meghatározott rendszerintegrálási stratégia szerint).

  Rendszer bevezetése, folyamatok pontosítása és finomítása:

  A bevezetés az elkészült és jóváhagyott szabályozásokban leírt rendszer működési feltételeinek megteremtését, annak hatékony működtetését biztosítja a következők szerint:

  • Bevezetési ütemterv pontosítása és elfogadása.
  • Érintett munkatársak tájékoztatása és felkészítése (oktatása).
  • Szabályozások kiadása, a próbaműködtetés elrendelése és felügyelete.
  • A működés ellenőrzése, a szükséges pontosítások és finomítások meghatározása és elvégzése.
  • Pontosított dokumentumok és bizonylatok kiadása, a folyamatos működtetés megkezdése.
  • Belső auditok végrehajtása, a feltárt nemmegfelelősségek javításának elindítása.
  • Vezetőségi átvizsgálás végrehajtása, a rövid és középtávú célok meghatározása.

  Tanúsítás, majd projektzárás

  A sikeres bevezetést követően kerül sor az IdeSol tanácsadójának támogatása mellett a független és akkreditált tanúsító kiválasztására, majd megbízása után a tanúsíttatás végrehajtására.

  A tanúsítás során esetlegesen felmerült nemmegfelelősségeket / fejlesztési javaslatokat a tanácsadó a megbízóval közös konzultációt követően javítja.

  A javítások elfogadását követően tekintjük lezártnak a projektet.

  Rólunk mondták:

  Kiváló az együttműködésünk évek óta, bármilyen problémával is kerestük meg őket mindig tudtak javasolni valamilyen megoldást!

  P. István

  IT biztonsági vezető

  A tanácsadók felkészültségében és szerte ágazó iparági ismeretükben még sosem csalódtunk, mindig szívesen dolgozunk együtt velük. 

  H. Ilona

  Gazdasági operatív vezető

  Nem csak a szerződéses teljesítésre figyeltek, hanem felhívták a figyelmünket olyan területekre is ami a projekten kívül esett. 

  J. Vilmos

  Ügyvezető igazgató

  MIÉRT VÁLASSZ MINKET?

  Vevő központúság

  Vevő igényeinek pontos és mélyreható megismerése, több szemszögből vizsgálva az üzleti problémákat.

  Projektmenedzsment

  Folyamatosan kézben tartott projekt menedzsment, rendszeres időközönkénti prezentálás a menedzsment felé az előrehaladásról.

  Szakértelem

  Professzionálisan képzett, felkészült és nagy tapasztalattal rendelkező tanácsadók. Multidiszciplináris tanácsadói csapat és feladat végre hajtás.

  w

  Kommunikáció

  Rendszeres és döntést támogató kommunikációk csatornák a vállalat vezetősége, a projektben érintett munkatársak és a tanácsadók között.

  Kockázat menedzsment

  Megbízó munkatársaival közösen végrehajtott kockázatelemzés és értékelés a projekt méretétől és irányúltságától függően.

  Tervezés

  Határidők folyamatos nyomonkövetése és pontos tartásának figyelése. A hatékonyság  növelése érdekében a célok folyamatos kiértékelése.

  Éve már a vevőkért

  Sikeresen lezárt projekt

  %

  Vevői elégedettség

  Tanácsadói év tapasztalattal

  AKIK MÁR ELÉGEDETT ÜGYFELEINK

  TUDOM MIT AKAROK!

  VEGYÉTEK FEL VELEM A KAPCSOLATOT!

  MUNKATÁRSAINK