" " " "

ISO 9001

Minőségirányítási rendszer tanácsadás és felkészítés tanúsításra

Támogatunk a bevezetéstől a tanúsításig! ezért 100% a tanúsítvány! lépésről lépésre!

ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszer kialakítás, tanácsadás és felkészítés tanúsításra

Milyen szabvány az ISO 9001:2015?

Minőségirányítási rendszerek bemutatása és szükségszerűsége

Az ISO 9001-es szabvány (ISO 9001:2015 / MSZ EN ISO 9001:2015) vált napjaink legelterjedtebb és legismertebb szabványává, amely alapján az egyes vállalatok kiépíthetik saját minőségirányítási (minőségbiztosítási) rendszerüket és lehetőséget szerezhetnek, annak független, harmadik fél általi tanúsítására (minősítésére).
Az ISO 9001 szerinti tanúsítás (minősítés) ma már elengedhetetlenül fontos és alapvető elvárás a vállalatok számára, legyen szó közbeszerzésről vagy csak egy beszállítói pozíció elnyeréséről. Azon vállalat, aki nem rendelkezik ISO 9001 szerinti tanúsítással (minősítéssel) jelentős hátránnyal indulnak a versenyben a konkurenciával szemben!

Miben tudunk segíteni?

• Rendszer kialakítás / kiépítés és bevezetési tanácsadás;
• Rendszer fenntartás, utógondozás (minőségirányítási vezetői poszt ellátása outsource tevékenységként);
• Rendszer fejlesztés, hatékonyság növelés és egyszerűsítés;
• Rendszer átalakítás, integrált rendszerek esetén is;
• Oktatás.

Miért vegyen igénybe tanácsadót az ISO 9001 bevezetéséhez?

Mert egy tanácsadó

• lerövidíti a bevezetés folyamatát és költséget takarít meg, mivel nem kell a szervezetből egy munkatársat erre a feladatra delegálni;
könnyebben értelmezi a szabvány előírásait (aminek nyelvezete elég nehézkes egy laikus számára), így megfelelően tudja azokat implementálni a vállalat folyamataira;
• nagyobb tapasztalattal rendelkezik, mivel több rendszer kialakításában is részt vett már;
• több szakterületen is dolgozott, így az egyes jó gyakorlatokat át tudja ültetni az adott vállalat működési környezetébe;
• folyamatosan képzi magát, így mindig naprakész ismeretekkel rendelkezik az ISO 9001 szabvány családdal kapcsolatosan.

Milyen előnyei vannak egy ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási (minőségbiztosítási) rendszer bevezetésének?

Az ISO 9001 bevezetése a következő előnyökkel járhat (amennyiben azt egy megfelelő tanácsadó közreműködésével hajtják végre!):
rendszer szemlélet a cég irányításában;
• vevői reklamációk gyorsabb és hatékonyabb kivizsgálása;
• az értékesítés növelése a költségcsökkentés mellett;
folyamatok fejlesztése;
• vállalat hatékonyságának növelése;
minőségi szemlélet fokozása a teljes szervezeten belül;
• vevők megelégedettségének magasabb szintre helyezése.

Az ISO 9001-es szabvány (ISO 9001:2015 / MSZ EN ISO 9001:2015) egyben lehetőséget biztosít egy keret rendszer kialakítására is, melybe könnyen implementálhatóak az egyéb szabvány követelmények (információbiztonság – 27001; környezetvédelem – 14001; autóipar – 16949 stb.) előírásai is, ezáltal megkönnyítve a vállalatok számára az alkalmazásukat.

Miből is áll valójában egy ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszer kiépítése?

I. Fázis – Előkészítés:
• Az első kapcsolatfelvételt követően, munkatársunk felkeresi Önt és személyesen tájékoztatja a tanácsadás pontos metodikájáról és időtartamáról.
• A látogatást követően kifejezetten az Ön vállalatára specifikált ajánlatot készítünk.
• Amennyiben az ajánlat elnyerte tetszését vállalataink közt szerződéskötésre kerül sor.

II. Fázis – Rendszer kialakítás és bevezetés:
• A szerződéskötést követően részletes helyzetfelmérést végzünk Önöknél a minőségirányítási rendszer kialakítása, a hatékonyság növelése továbbá a lehetséges fejlesztendő területek kijelölése érdekében.
• A folyamatos konzultációkat követően elkészítjük és jóváhagyásra átnyújtjuk a minőségirányítási dokumentumokat (Minőségirányítási kézikönyv, eljárások, munkautasítások, formanyomtatványok stb.).
• A jóváhagyást követően aktív tanácsadói közreműködés mellett közösen irányítjuk a minőségirányítási rendszer bevezetését.
• A bevezetést követően (minimum 2-3 hónap elteltével) a tanácsadó közreműködésével belső auditot hajtunk végre.
• A belső audit tapasztalatai alapján tovább fejlesztjük és finomítjuk a kialakított minőségirányítási rendszert.

III. Fázis – Tanúsítás:
• A bevezetéssel párhuzamosan segítséget nyújtunk a tanúsító kiválasztásában és a vele való kommunikációban.
• A tanúsító audit előtt egy független (aki nem vett részt az Ön vállalatánál a tanácsadásban) tanácsadó kollégánk tanácsadói auditot tart Önöknél, ezzel is segítve és a felkészülést a tanúsító auditra.
• A tanácsadói audit tapasztalatait figyelembe véve közösen javítjuk és fejlesztjük tovább a minőségirányítási rendszert.
• A tanúsító auditon a felkészítésben részt vevő tanácsadónk aktív részvétele és közreműködése mellett támogatjuk minden Megrendelőnket.

IV. Fázis – Utógondozás:
• A tanúsítás végrehajtását követően kezdődik meg a minőségirányítási rendszer folyamatos fenntartása és fejlesztése.
• Tanácsadóink természetesen az utógondozási folyamatot is aktívan támogatják.
• Évente minimum 1, de nagyobb vállalatok esetén akár évi 2-3 belső audit megtartása a minőségirányítási rendszer fejlesztése érdekében.
• Felkészülés az évente egyszer tartandó felügyeleti tanúsító auditra szintén a tanácsadó közreműködésével.

ISO 9001 szabványhoz kapcsolódó fontosabb szabványok és előírások

• ISO 9000:2015 Quality management systems. Fundamentals and vocabulary – MSZ EN ISO 9000:2015 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár
• ISO 9001:2015 Quality management systems. Requirements. – MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények
• ISO 9004:2018 Quality management systems. Guidelines for performance improvements – MSZ EN ISO 9004:2018 Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez.
• EN ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing – MSZ EN ISO 19011:2003 Útmutató minőségirányítási és / vagy környezetközpontú irányítási rendszerek auditjához.
• ISO/IEC 90003:2004 Software engineering. Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software – MSZ ISO/IEC 90003:2005 Szoftvertechnológia. Az ISO 9001:2000 alkalmazási irányelvei számítógépes szoftverekhez.

  Hogyan történik a rendszer kialakítása? Mi mindenben segítünk!

  Így néz ki egy IdeSol projekt:

  Projekt indítás

  Vezetői elvárások

  Helyzetfelmérés

  l

  Folyamatok kialakítása

  Z

  Bevezetés

  Tanúsítás

  Projekt START – A projekt kereteinek és körülményeinek megismerése:

  A projekt sikeres befejezéséhez szükséges működési keretek meghatározása:

  • a projekt céljainak meghatározása és kommunikációja a szervezeten belül,
  • a projekt indulásának és határidejének meghatározása,
  • a projekt főbb mérföldköveinek kijelölése,
  • a célok teljesülését biztosító eredmény termékek meghatározása,
  • az IdeSol résztvevő szakértőinek kijelölése és bemutatása a vevő részére,
  • a megbízó részéről az üzleti folyamatokat jól ismerő munkatársak kijelölése és bemutatása az IdeSol projekt tagok részére,
  • megállapodás a projekt kommunikációs módszereiről.

  Menedzsment elvárások megismerése a projekttel kapcsolatosan:

  A projekt feladat szakszerű megoldásához – a vállalat irányításával és működésével kapcsolatos vezetői szintű információk rendelkezésre állása érdekében – első lépésként a vállalati stratégia, valamint a menedzsment elvárások megismerése szükséges. 

  A stratégiai szintű információk rendelkezésre állása majd az előzetes vezetői körben végzett  helyzetfelmérés eredményei alapján állítható össze az az elvárt  folyamatmodell (fő- és támogató folyamatok, folyamatszakaszok köre, kapcsolódásaik) mely a jövőben várható folyamatokkal együtt képes működni a kitűzött célok elérése érdekében. 

  Előkészítés, helyzetfelmérés és a követelmények / elvárások összevetése a jelenlegi helyzettel:

  A projekt harmadik lépéseként részletes helyzetfelmérés során kerül sor az érintett folyamatok átvilágítására, továbbá a már meglévő szabályozások és dokumentációk felülvizsgálatára és előzetes szakértői értékelésére.

  A helyzetfelmérés során az IdeSol a Megbízó igényeit maximálisan figyelembe véve kérdőíves-, helyszíni- és dokumentum-felülvizsgálat segítségével értékeli a folyamatok / tevékenységek jelenlegi helyzetét. A helyzetfelmérés során tanácsadóink átvizsgálják a Megbízó érvényben lévő szabályzatait és bizonylatait, majd ezt követően, előzetesen egyeztetett időpontokban felkeresik a kulcsterületeken dolgozó felelős munkatársakat és az érintett alvállalkozókat, akik biztosítják a felülvizsgálók számára szükséges információkat.

  A folyamatok és az irányítási rendszer elvárásoknak megfelelő kialakítása:

  Politika és célok: Az irányítási politika szolgáltat alapot a szervezet irányítási céljai számára. A célok megvalósítását biztosítják az intézkedési tervek, melyek tartalmazzák az eléréshez elvégzendő feladatokat, a megvalósítás ütemtervét és forrásigényét.

  Folyamatok és szabályozások: Ebben a fázisban történik az irányítási rendszer alapdokumentumainak és szabályozásainak / folyamatábráinak elkészítése. Ezek a dokumentumok a szabványok, előírások és jogszabályok továbbá a vállalatvezetés elvárásait kielégítő irányítási, működési követelményeket foglalják rendszerbe (a meghatározott rendszerintegrálási stratégia szerint).

  Rendszer bevezetése, folyamatok pontosítása és finomítása:

  A bevezetés az elkészült és jóváhagyott szabályozásokban leírt rendszer működési feltételeinek megteremtését, annak hatékony működtetését biztosítja a következők szerint:

  • Bevezetési ütemterv pontosítása és elfogadása.
  • Érintett munkatársak tájékoztatása és felkészítése (oktatása).
  • Szabályozások kiadása, a próbaműködtetés elrendelése és felügyelete.
  • A működés ellenőrzése, a szükséges pontosítások és finomítások meghatározása és elvégzése.
  • Pontosított dokumentumok és bizonylatok kiadása, a folyamatos működtetés megkezdése.
  • Belső auditok végrehajtása, a feltárt nemmegfelelősségek javításának elindítása.
  • Vezetőségi átvizsgálás végrehajtása, a rövid és középtávú célok meghatározása.

  Tanúsítás, majd projektzárás

  A sikeres bevezetést követően kerül sor az IdeSol tanácsadójának támogatása mellett a független és akkreditált tanúsító kiválasztására, majd megbízása után a tanúsíttatás végrehajtására.

  A tanúsítás során esetlegesen felmerült nemmegfelelősségeket / fejlesztési javaslatokat a tanácsadó a megbízóval közös konzultációt követően javítja.

  A javítások elfogadását követően tekintjük lezártnak a projektet.

  Rólunk mondták:

  Kiváló az együttműködésünk évek óta, bármilyen problémával is kerestük meg őket mindig tudtak javasolni valamilyen megoldást!

  P. István

  IT biztonsági vezető

  A tanácsadók felkészültségében és szerte ágazó iparági ismeretükben még sosem csalódtunk, mindig szívesen dolgozunk együtt velük. 

  H. Ilona

  Gazdasági operatív vezető

  Nem csak a szerződéses teljesítésre figyeltek, hanem felhívták a figyelmünket olyan területekre is ami a projekten kívül esett. 

  J. Vilmos

  Ügyvezető igazgató

  MIÉRT VÁLASSZ MINKET?

  Vevő központúság

  Vevő igényeinek pontos és mélyreható megismerése, több szemszögből vizsgálva az üzleti problémákat.

  Projektmenedzsment

  Folyamatosan kézben tartott projekt menedzsment, rendszeres időközönkénti prezentálás a menedzsment felé az előrehaladásról.

  Szakértelem

  Professzionálisan képzett, felkészült és nagy tapasztalattal rendelkező tanácsadók. Multidiszciplináris tanácsadói csapat és feladat végre hajtás.

  w

  Kommunikáció

  Rendszeres és döntést támogató kommunikációk csatornák a vállalat vezetősége, a projektben érintett munkatársak és a tanácsadók között.

  Kockázat menedzsment

  Megbízó munkatársaival közösen végrehajtott kockázatelemzés és értékelés a projekt méretétől és irányúltságától függően.

  Tervezés

  Határidők folyamatos nyomonkövetése és pontos tartásának figyelése. A hatékonyság  növelése érdekében a célok folyamatos kiértékelése.

  Éve már a vevőkért

  Sikeresen lezárt projekt

  %

  Vevői elégedettség

  Tanácsadói év tapasztalattal

  AKIK MÁR ELÉGEDETT ÜGYFELEINK

  TUDOM MIT AKAROK!

  VEGYÉTEK FEL VELEM A KAPCSOLATOT!

  MUNKATÁRSAINK