" " " "

ISO 37001

Antikorrupciós irányítási rendszer felkészítés és tanúsítás

Támogatunk a bevezetéstől a tanúsításig! ezért 100% a tanúsítvány! lépésről lépésre!

ISO 37001 szerinti antikorrupciós irányítási rendszer kialakítása, tanácsadás és felkészítés a tanúsításra

Milyen szabvány az ISO 37001:2016 (MSZ ISO 37001:2019)? Antikorrupciós irányítási rendszer bemutatása, szükségessége

A korrupció egy széles körben elterjedt jelenség, sajnos nem csak Magyarországon hanem világszerte, ezért minden vállalatnak előbb vagy utóbb foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel. A korrupció ténye vagy akár annak előkészülete is komoly társadalmi, morális, gazdasági és politikai aggályokat vet fel továbbá aláássa a menedzsment hitelét vagy a kormányzati intézkedéseket.

Azonban nem csak etikai problémákat okoz a korrupció, de például jelentősen gátolja a gazdasági fejlődést és torzítja a versenyt, ha pedig kilépünk a vállalat környezetéből és társadalmi szinten is vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy erodálja a jogbiztonságot, csökkenti az emberi jogokat és jelentősen hátráltatja a társadalmi egyenlőtlenségek enyhítését. Ugyanakkor a korrupció problémáját pusztán jogi eszközökkel nem lehet megoldani.

Mi a korrupció? Az én vállalatomat is érinti? A korrupció fogalma

Mielőtt a kérdésre válaszolunk nézzük meg mi is az a korrupció.

A korrupció fogalma:

Bármilyen értékű (pénzbeli vagy nem pénzbeli) jogtalan előny közvetlen vagy közvetett felajánlása, ígérete, adása, elfogadása vagy kérése, az alkalmazandó jogszabályok megsértésével, amely befolyásol valakit vagy jutalmat jelent valaki számára, aki kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban eljár vagy tartózkodik attól, hogy eljárjon, függetlenül az elkövetés helyszínétől (helyszíneitől)”

Mint látható a fenti bekezdés alapján is, sajnos a korrupcióval nap mint nap találkozhatunk, akár vállalatként akár egy vállalat munkatársaként, ezért szinte elkerülhetetlen, hogy egy vállalatot ne érintene közvetett vagy közvetlen módon a korrupció.

 

Milyen előnyökkel jár, ha a vállalatom bevezeti az ISO 37001-et?

Költségcsökkentés

Egy nagyon jelentős tényt ne felejtsünk el, a korrupció szinte biztos, hogy növeli a te vállalkozásodnak a költségeit is, akár egy versenytársad akár pedig az egyik munkatársad által okozott tevékenység miatt. Például bizonytalanságot hoz a kereskedelmi tranzakciókban, növeli az áruk és szolgáltatások költségét, rontja a termékek és szolgáltatások minőségét, amely közvetlen kimutatható vagyoni kárhoz vezet a vállalatnál. Ezen kívül pedig tönkreteszi az állami intézményekbe vetett bizalmat és megakadályozza a piacok tisztességes és hatékony működését.

Magasabb vevői lojalitás a felelősségvállalás miatt

Első sorban a vállalatok és szervezetek felelőssége, hogy a korrupció elleni harchoz proaktív módon hozzájáruljanak, ehhez nyújt segítséget egy ISO 37001 alapján kialakított és megfelelően bevezetett antikorrupciós irányítási rendszer.

 

Vállalati kultúra növelése

A rendszer bevezetésével hozzájárulunk a vezetői elkötelezettség növeléséhez és az üzleti folyamatokon keresztül pedig az integritás és az átláthatóság biztosításához. Másod sorban pedig a nyitottság és a megfelelés kultúrájának megteremtése által a teljes szervezetet egy magasabb szintű szervezeti kultúrába helyezheti az antikorrupciós irányítási rendszer.

 

Compliance – Jogi megfelelőség

A legtöbb jogrend bünteti a természetes személyek korrupcióban való részvételét, a természetes személyek mellett pedig egyre gyakoribb a szervezetek felelősségre vonása is. Az antikorrupciós politika és az azt támogató irányítási rendszer segíti a szervezetet abban, hogy elkerülje, vagy legalább a lehető legkisebbre csökkentse a korrupció okozta költségeket, kockázatokat és károkat.  Más szóval segítse megerősíteni az üzleti tevékenység iránti bizalmat és növelje a szervezet jó hírnevét.

A szabvány egyaránt alkalmazható kis, közepes és nagy méretű szervezetekre, akár a közszférában, akár a magánszférában vagy a nonprofit ágazatban végzik tevékenységüket.

Egy ISO 37001 szerinti tanúsítvány hatalmas versenyelőny!

A 37001 szerinti tanúsítások jelenleg még nagyon ritkák és kevésbé elterjedtek a teljes globális piacon a többi irányítási rendszer (ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 stb.) tanúsításhoz képest, ezért az a vállalat aki úgy dönt, hogy megszerzi a tanúsítványt hatalmas verseny előnyre tesz szert a konkurenciájával szemben.

 

Növelje vállalata bizalmát vevőiben ISO 37001 tanúsítvánnyal! Bizonyítsa elkötelezettségét!

Egyre több vevő ma már elvárja a saját beszállítóitól is azt, hogy tegyen meg minden lehetséges lépést annak érdekében, hogy megelőzze a korrupció előfordulását a szervezetén belül, ezzel csökkentve a vevő kockázatát is. Azáltal, hogy egy vállalat bevezeti és tanúsítja az antikorrupciós irányítási rendszerét egyben jelentősen fokozza is a bizalmat a vállalata irányába.

 

 

Hogyan történik a rendszer kialakítása? Mi mindenben segítünk!

Így néz ki egy tipikus IdeSol projekt:

Projekt indítás

Vezetői elvárások

Helyzetfelmérés

l

Folyamatok kialakítása

Z

Bevezetés

Tanúsítás

Projekt START – A projekt kereteinek és körülményeinek megismerése:

A projekt sikeres befejezéséhez szükséges működési keretek meghatározása:

 • a projekt céljainak meghatározása és kommunikációja a szervezeten belül,
 • a projekt indulásának és határidejének meghatározása,
 • a projekt főbb mérföldköveinek kijelölése,
 • a célok teljesülését biztosító eredmény termékek meghatározása,
 • az IdeSol résztvevő szakértőinek kijelölése és bemutatása a vevő részére,
 • a megbízó részéről az üzleti folyamatokat jól ismerő munkatársak kijelölése és bemutatása az IdeSol projekt tagok részére,
 • megállapodás a projekt kommunikációs módszereiről.

Menedzsment elvárások megismerése a projekttel kapcsolatosan:

A projekt feladat szakszerű megoldásához – a vállalat irányításával és működésével kapcsolatos vezetői szintű információk rendelkezésre állása érdekében – első lépésként a vállalati stratégia, valamint a menedzsment elvárások megismerése szükséges. 

A stratégiai szintű információk rendelkezésre állása majd az előzetes vezetői körben végzett  helyzetfelmérés eredményei alapján állítható össze az az elvárt  folyamatmodell (fő- és támogató folyamatok, folyamatszakaszok köre, kapcsolódásaik) mely a jövőben várható folyamatokkal együtt képes működni a kitűzött célok elérése érdekében. 

Előkészítés, helyzetfelmérés és a követelmények / elvárások összevetése a jelenlegi helyzettel:

A projekt harmadik lépéseként részletes helyzetfelmérés során kerül sor az érintett folyamatok átvilágítására, továbbá a már meglévő szabályozások és dokumentációk felülvizsgálatára és előzetes szakértői értékelésére.

A helyzetfelmérés során az IdeSol a Megbízó igényeit maximálisan figyelembe véve kérdőíves-, helyszíni- és dokumentum-felülvizsgálat segítségével értékeli a folyamatok / tevékenységek jelenlegi helyzetét. A helyzetfelmérés során tanácsadóink átvizsgálják a Megbízó érvényben lévő szabályzatait és bizonylatait, majd ezt követően, előzetesen egyeztetett időpontokban felkeresik a kulcsterületeken dolgozó felelős munkatársakat és az érintett alvállalkozókat, akik biztosítják a felülvizsgálók számára szükséges információkat.

A folyamatok és az irányítási rendszer elvárásoknak megfelelő kialakítása:

Politika és célok: Az irányítási politika szolgáltat alapot a szervezet irányítási céljai számára. A célok megvalósítását biztosítják az intézkedési tervek, melyek tartalmazzák az eléréshez elvégzendő feladatokat, a megvalósítás ütemtervét és forrásigényét.

Folyamatok és szabályozások: Ebben a fázisban történik az irányítási rendszer alapdokumentumainak és szabályozásainak / folyamatábráinak elkészítése. Ezek a dokumentumok a szabványok, előírások és jogszabályok továbbá a vállalatvezetés elvárásait kielégítő irányítási, működési követelményeket foglalják rendszerbe (a meghatározott rendszerintegrálási stratégia szerint).

Rendszer bevezetése, folyamatok pontosítása és finomítása:

A bevezetés az elkészült és jóváhagyott szabályozásokban leírt rendszer működési feltételeinek megteremtését, annak hatékony működtetését biztosítja a következők szerint:

 • Bevezetési ütemterv pontosítása és elfogadása.
 • Érintett munkatársak tájékoztatása és felkészítése (oktatása).
 • Szabályozások kiadása, a próbaműködtetés elrendelése és felügyelete.
 • A működés ellenőrzése, a szükséges pontosítások és finomítások meghatározása és elvégzése.
 • Pontosított dokumentumok és bizonylatok kiadása, a folyamatos működtetés megkezdése.
 • Belső auditok végrehajtása, a feltárt nemmegfelelősségek javításának elindítása.
 • Vezetőségi átvizsgálás végrehajtása, a rövid és középtávú célok meghatározása.

Tanúsítás, majd projektzárás

A sikeres bevezetést követően kerül sor az IdeSol tanácsadójának támogatása mellett a független és akkreditált tanúsító kiválasztására, majd megbízása után a tanúsíttatás végrehajtására.

A tanúsítás során esetlegesen felmerült nemmegfelelősségeket / fejlesztési javaslatokat a tanácsadó a megbízóval közös konzultációt követően javítja.

A javítások elfogadását követően tekintjük lezártnak a projektet.

Rólunk mondták:

Kiváló az együttműködésünk évek óta, bármilyen problémával is kerestük meg őket mindig tudtak javasolni valamilyen megoldást!

P. István

IT biztonsági vezető

A tanácsadók felkészültségében és szerte ágazó iparági ismeretükben még sosem csalódtunk, mindig szívesen dolgozunk együtt velük. 

H. Ilona

Gazdasági operatív vezető

Nem csak a szerződéses teljesítésre figyeltek, hanem felhívták a figyelmünket olyan területekre is ami a projekten kívül esett. 

J. Vilmos

Ügyvezető igazgató

MIÉRT VÁLASSZ MINKET?

Vevő központúság

Vevő igényeinek pontos és mélyreható megismerése, több szemszögből vizsgálva az üzleti problémákat.

Projektmenedzsment

Folyamatosan kézben tartott projekt menedzsment, rendszeres időközönkénti prezentálás a menedzsment felé az előrehaladásról.

Szakértelem

Professzionálisan képzett, felkészült és nagy tapasztalattal rendelkező tanácsadók. Multidiszciplináris tanácsadói csapat és feladat végre hajtás.

w

Kommunikáció

Rendszeres és döntést támogató kommunikációk csatornák a vállalat vezetősége, a projektben érintett munkatársak és a tanácsadók között.

Kockázat menedzsment

Megbízó munkatársaival közösen végrehajtott kockázatelemzés és értékelés a projekt méretétől és irányúltságától függően.

Tervezés

Határidők folyamatos nyomonkövetése és pontos tartásának figyelése. A hatékonyság  növelése érdekében a célok folyamatos kiértékelése.

Éve már a vevőkért

Sikeresen lezárt projekt

%

Vevői elégedettség

Tanácsadói év tapasztalattal

AKIK MÁR ELÉGEDETT ÜGYFELEINK

TUDOM MIT AKAROK!

VEGYÉTEK FEL VELEM A KAPCSOLATOT!

MUNKATÁRSAINK