" " " "

A GDPR megoldás!

Tanácsadás, felkészítés, képzés, szabályzat készítés, jogi és IT biztonsági audit, adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatok ellátása, tanúsítás …. a mi célunk, hogy Ön megfeleljen a GDPR rendeletnek!

Kerülje el a 20 Millió Eurós bírságot!

Most kérjen ajánlatot!

HOGYAN? EGYEDI MEGOLDÁSAINK:

TOOLKIT


IdeSol GDPR

Megoldás csomag 2.0


Szakértői csapatunk (jogi és IT biztonsági szakemberek) az eddigi projektek és a GDPR-ra való felkészülés alapján összeállítottak egy tesztelt és jól használható toolkitet, melynek használatával minden vállalat könnyedén implementálhatja a GDPR rendelet követelményeit saját üzleti folyamatára.

Természetesen a toolkit alkalmazásához szakértőink rendelkezésre állnak online és helyszíni tanácsadás során is.

KÉPZÉS


Rendszeres és kihelyezett képzések


Kevés az idő – koncentráljunk a lényegre! 1 napos super intenzív GDPR adatvédelmi felelős képzés – Elméleti és gyakorlati oktatás rendszeresen induló (minden kedden) képzéseinken továbbá a vevőknél kihelyezett tréningeken.

Mi lényegre törően elmondjuk, de nem azt, amit hallani szeretne, hanem azt, amit hallania kell! Mi az, amit mindenképpen meg kell tennünk május 25-ig, és hogyan tegyük azt korlátozott erőforrásainkkal?

PROJEKT


Egyedi GDPR projektek megvalósítása


Amennyiben Önnek nem megfelelő a toolkit vagy nincsen belső erőforrása / szakértelme, hogy a GDPR rendeletnek megfelelő feladatokat végrehajtsa és koordinálja szervezetén belül úgy tanácsadóink (jogi, IT biztonsági és üzleti) egyedi projekt keretében állnak rendelkezésére!

Amennyiben egyedi projekt megvalósítása mellett dönt úgy Önnek csak a szükséges de elengedhetetlen döntéseket kell csak meghoznia, a többit bízza ránk!

05.25 UTÁN!


Folyamatos megfelelés biztosítása


A következő területeken támogatjuk Megbízónkat:

 • Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása – kiszervezett formában.
 • Adatvédelmi rendszer teljeskörű menedzsmentje.
 • Az egyes területek koordinálása adatvédelmi szempontból.
 • Adatfeldolgozók rendszeres auditálása.
 • Szakmai döntések támogatása, az érdekellentétek kezelése.

Az idő letelt és a GDPR hatályba lépett!

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

Kezdje el még ma a felkészülést! Kérjen ingyenes konzultációt!

A GDPR és az adatvédelmi jogszabályi megfelelés biztosítása


Tanácsadás, felkészítés, szabályzat készítés, oktatás, audit, tanúsítás … a személyes adatok védelme érdekében.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó hazai és EU-s törvényi elvárások jelentősen szigorodnak és az ellenőrzések is gyakoribbá válnak a GDPR érvénybelépésével 2018. május 25-től.

A GDPR az EU 2016/679 számú rendelete

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (General Data Protection Regulation EU-2016/679).

A felkészülési időszak 2016. április 27-én kezdődött és 2018. május 24-ig tart. 2018. május 25-én és azt követően már meg kell felelni az előírásoknak.

A tagállami adatvédelmi hatóságok (Magyarországon a NAIH) egységes elvek alapján, függetlenül fognak működni. A NAIH létszámát folyamatosan bővítik annak érdekében, hogy az ellenőrzést végzők személyét megsokszorozzák.

A GDPR szabályok be nem tartása esetén kiszabható büntetés felső határa a jelenlegi 20 mFt-ról, 20 millió euróra vagy az éves globális árbevétel 4 %-ra (amelyik a nagyobb!) növekszik.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek (a GDPR hat elve):

1. jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság
2. célhoz kötöttség
3. adattakarékosság
4. pontosság
5. korlátozott tárolás
6. az integritás és a bizalmasság biztosítása.

Az adatkezelő

 1. felelős a „hat elv”-nek való megfelelésért továbbá
 2. képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

Tehát nem elég megfelelni, azt tudni kell bizonyítani is! A megfelelés ma már nem opció, minden érintett szervezetnek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket.

A GDPR megfeleléshez ajánl szakmai támogatást az Idesol Kft. adatvédelmi tanácsadó csapata.

Szolgáltatásaink felölelik a személyes adatok kezelésére vonatkozó hazai (2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és a GDPR (General Data Protection Regulation EU-2016/679) törvényi előírásoknak való megfelelés minden fázisát.

A GDPR alap elvárasa, hogy az adatkezelő cégek adatkezelési folyamata transzparens legyen és a szervezet elszámoltatható legyen a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

Kiemelt jelentőségű a beépített adatvédelem (Privacy by Design) elvének alkalmazása, amelynek lényege, hogy az adatbiztonságnak már az adatkezelési eljárások kidolgozásakor fontos szempontnak kell lennie.

A fentiek figyelembe vételével alapvető elvárás, hogy az adatvédelem legyen proaktív és ölelje fel az adat teljes életciklusát.

A megfelelés elérésének egy kiválasztott folyamata lehet:

1. Oktatás majd helyzetelemzés:

A személyes adatok védelmére vonatkozó adatvédelmi elvárások és az iparagi „jó gyakorlatok” oktatása: a törvényi elvárások ismertetése, valamint a megfelelés eléréséhez szükséges feladatok áttekintése (mit is kell tenni?). Az oktatást követően – részletes helyzetfelelemzést végzünk, melynek során végezzük el az érintett folyamatok átvilágítását továbbá a már meglévő dokumentációk / szabályozások felülvizsgálatát.

2. Adatvédelmi és információbiztonsági átvilágítás (gap-analízis):

Az átvilágítás feltárja az eltéréseket az adatvédelmi törvény elvárásai és a működő gyakorlat között, mind az üzleti folyamatok, mind az informatikai biztonsági megoldások szempontjából. A gap-analízis jelentésben az eltéréseket a valós kockázatok alapján priorizálva adjuk meg.

3. Javító intézkedések megvalósítása:

Az átvilágítási fázis során feltárt magas kockázatú eltérések kijavítása, azaz adatkezelési folyamatok tervezése, meglévő (személyes adatokat kezelő) üzleti folyamatok szükség szerinti átalakítása, releváns informatikai kontrollok megtervezése és a szükséges szabályzatok elkészítése / aktualizálása.

4. Ellenőrzés:

A 2. fázisban elvégzett vizsgálathoz hasonló audit, melynek célja a megfelelés igazolása. Ebben a fázisban már az az elvárás, hogy magas kockázatú eltéres ne maradjon az üzleti folyamatban.

5. A megfelelőség fenntartása:

Az elért megfelelési állapot fenntartása rendszeres, szisztematikus tevékenységet igényel: változások követése, szükség szerint új adatkezelési folyamatok kialakítása, rendszeres belső ellenőrzések végrehajtása stb..

Az IdeSol Kft. adatvédelmi szakértői csapata magas szintű kompetenciával és erőforrással rendelkezik az adatvédelmi megfelelőségi folyamat minden fázisának szakmai támogatásához.


Beleolvasna a rendeletbe? Az alábbi linkeken elérheti:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Magyarul:

HTML fomátumban, vagy PDF formátumban.

Angolul:

HTML fomátumban, vagy PDF formátumban.

Az Ön kapcsolattartója!

SZEGŐ Vilmos

SZEGŐ Vilmos

Vezető tanácsadó, adatvédelmi és információbiztonsági szakértő

Most kérjen ajánlatot!

  IdeSol Security Információbiztonsági és

  Adatvédelmi Tanácsadó Kft.

  „The Ideal Solution”

  Iroda:    1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

  Telefon: +36-1-784-7863

  E-mail:   hello@idesol.hu 

  Skype:   idesol

  IdeSol Tanácsadó Kft. - "The Ideal Solution"

  • Iroda: 1087 Bp., Könyves K. krt. 76. – Módusz Irodaház 10. em.
  • Telefon: +36-1-784-7863; 
  • Mobil: +36-30-635-7404; 
  • E-mail: hello@idesol.hu
  • Skype: idesol

  Év tanácsadói tapasztalat

  Professzionális projekt

  %

  Vevői elégedettség

  Éve a minőségi szolgáltatásért

  MIÉRT VÁLASSZON MINKET?

  MUNKAMÓDSZERÜNK:

  Vevő központúság

  Ügyfeleink igényeinek pontos és mélyreható megismerése a vállalat minden szintjén, több szemszögből is vizsgálva az egyes alap működési és támogató folyamatokat.

  Projektmenedzsment

  Folyamatosan kézben tartott és ellenőrzött projekt menedzsment, továbbá a projekt rendszeres időközönkénti prezentálása a menedzsment felé.

  Szakértelem

  Pontos, jól felkészült és nagy tapasztalattal rendelkező tanácsadók. Multidiszciplináris tanácsadói csapat és feladat végre hajtás.

  Kommunikáció

  Megfelelő és rendszeres kommunikáció a vállalat vezetősége, munkatársai és a tanácsadók között.

  Kockázat kezelés

  Vevővel közösen végrehajtott kockázat menedzsment projekt mérettől és irányúltságtól függően.

  Tervezés, ütemezés

  Határidők pontos tartása. Utógondozás biztosítása a hatékonyság további növelése érdekében.